Stedelijk burgerschap volgens Andre van Es:

Categories: Reflections
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 24/04/2012

Stedelijk burgerschap volgens Andre van Es:
Participatie
Hoffeleijkheid
Verbondenheid

Hoffelijkheid heet Civilty van filosoof Ross

Die drie concepten worden gesteund door de rechtstaat en volgens mij nog de andere steunberen uit her krantenknipsel van …

In Amsterdam twee dingen belangrijk: urbanisatie en ondernemerschap:

1 Urbanisatie
Urban mgt
Sport
Zorg welzijn
Opgroeien

2 Ondernemerscgap

Die twee dingen verbinden: toverwoord: innovatie. Snap ik niet helemaal.

Stuk van Frank Furedi over tolerantie. Dat is gerelateerd aan hoffelijkheid.

Andrew Ross on Scholarly Reporting: http://www.theminnesotareview.org/journal/ns7172/credos_ross.shtml

Begon allemaal met marijke, mila, michiel en ik. Toen sandra., victor em kitty en ben. Daarna liesbet en joke, daarna susanne, gabriel, ian stiwart, …

Cb: ties between people (cohesion)
and the value of these ties (capital).
Person efficacy and communityeffeicacy.

Focus in network analysis:

Participation sec delivers ties. But networked individuLism also delivers ties.

Personal development, community development, community memory, cultural citizenship


Share this

No Comments - Leave a comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Welcome , today is Thursday, 19/07/2018