Online buurtgeheugens als brede empowering niches

Categories: Events
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 03/10/2013

`Als iedereen aan zichzelf denk wordt niemand vergeten` (Henk en Ingrid)

Het Geheugen van Oost: een 10 jaar oude website met 2500 persoonlijke verhalen die zich afspelen in de buurten van Amsterdam Oost, met meer dan 17.000 reacties.  Vele betrokken buurtbewoners – daar ben ik er 1 van – vragen zich af of het bestaan daarvan ergens goed voor is meer dan het eigen plezier en de exposure die het hen oplevert. Professionals stellen dezelfde vraag vanuit een ander perspectief: waar is het faciliteren van dit soort communities goed voor? En de wetenschap heeft nog nooit goed gekeken naar de online sociale en culturele dynamiek rondom deze herinneringen. Vanuit empowerment bekeken spelen deze vragen zich vooral af op groeps- en gemeenschapsniveau. En dat is begrijpelijk, want teveel focus op enkel individueel empowerment voedt eerder het indvidualisme dan de individuele autonomie. Oftewel, daarmee leren mensen op te komen voor hun eigen belang, maar vergeten daarbij een link te leggen naar het gemeenschappelijke belang. Reden genoeg hier enthousiast in te duiken, maar waar loop ik als onderzoeker nu het warmst voor?

`De toekomst begint bij het verleden´ (Geheugen van Oost)

Elk verhaal over het verleden herbergt een wens in zich richting de toekomst. Op het Geheugen van Oost verzamelen mensen herinneringen over het verleden, waarmee ze ten eerste – niet beïnvloed door allerlei instellingen – zelf vorm geven aan hoe hun buurt gerepresenteerd wordt richting de toekomst. Doordat het, ten weede, online gebeurt vinden er digitale ontmoetingen plaats waarbij ´veilig´ meningen worden gedeeld over wat een goed leven is of was in de buurt. De affectieve kant hiervan zorgt ervoor dat er over en weer herkenning maar ook ruimte voor verschil ontstaat. Ten derde wordt er tegelijkertijd in meer of meerdere mate collectieve betekenis gegeven aan bepaalde ervaringen. Dit heeft zo zijn eigen invloed doordat mensen dit ook om zich heen vertellen, maar biedt ook een voedingsbodem voor collectieve actie, mocht dit nodig zijn.

Wil je meer lezen over de aangesneden onderwerpen, check deze link: http://www.storyhood.nl/category/activities/publications

(Bovenstaande is achtergrondinformatie voor `Onderzoek in the picture´ bij CMV op 16 oktober 2013, Mike de Kreek)


Share this

No Comments - Leave a comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Welcome , today is Saturday, 23/06/2018